Tjänster

Det spelar ingen roll hur snygg en trycksak är, om den inte kan levereras i tid!

Vi vet att det kostar att ha en säljkår på vänt eller att behöva skjuta upp ett kampanjdatum. Försenade leveranser kan leda till stora extrakostnader, därför ligger inte begreppet ”levererad” i vår leveranspolicy. Vi prioriterar leveransdatum, leveransplats och leveranssätt lika mycket som på att hålla högsta tryckkvalitet.

Vi ser till att dina miljökrav hålls!

Har ditt företag en miljöpolicy? Vi ser till att denna efterlevs även i inköpet av trycksaker. Bohlins Grafiska upprätthåller de miljökrav som ställs av Sveriges gällande lagar och förordningar. Ett av våra egna miljömål är att betrakta trycksaken under hela dess livscykel och finna lösningar med låg miljöpåverkan.

Lager & logistik

Låt oss ta hand om ditt lager

På senare tid har vi märk en ökad efterfrågan på vår tjänst, Lager och Logistik
Har ni, som många andra ont om plats på ert lager, eller kanske inte har de personella resurserna att hantera utskick till kunder?
Låt oss ta hand om det.

Genom vårt internetbaserade lagerhanteringssystem har du full insyn och tillgång till din lagerinformation. Där kan du även registrera order, kontrollera lagersaldon, skapa fakturaunderlag med mera. Orderstatusen kan ni följa i vår webbaserade kundportal.
Vill du koppla ihop din e-handelsplattform med vårt lagerhanteringssystem så att orderna i webbutiken genererar en plockorder direkt – kan vi hjälpa dig med det.

Kontakta oss »

Portooptimering

Vi har avtal med samtliga postoperatörer. Vill du använda dig att vårt system för portooptimering så kan du spara upp till 30 procent på portot.

Vi har även avtal med postoperatörer i våra nordiska grannländer.

Kontakta oss »

Adressköp

Vi hjälper er med att rikta kampanjen till de som berörs av den.
Det kan vara läkare, nyblivna föräldrar, eller företag i en viss region med ett visst antal anställda, inom en viss bransch. Selekteringsmöjligheterna är oändliga.

Kontakta oss »

Adressering och kuvertering

Vi adresserar direkt på er trycksak, eller på ett kuvert med bilagor.

Vill ni plasta in trycksaken för att inte skada den eller kanske för att bifoga något som inte går att kuvertera så gör ni det via oss.

Naturligtvis använder vi oss av miljöåtervunnen plast.

Kontakta oss »

WEB-TO-PRINT

Våra kunder ställer allt högre krav på kortare ledtider och snabbare leveranser. Med lösningen Web to Print har du som kund en stor flexibilitet. Tjänsten möjliggör att själv skapa, ändra och godkänna tryckmaterial via Internet.

För företag med återkommande trycksaker, såsom visitkort, kuvert, brevpapper, foldrar, broschyrer och profilprodukter, eller som Svenska Porträttfotografers Förbund där flera olika användare vill skapa unika original mm är detta en tjänst som skulle kunna vara intressant.

Kontakta oss »